گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 16 آبان 1398 تعداد بازدید:

شرکت در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایرانiMat 2019

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی،گروه پژوهشی مواد و متالورژی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران در مصلی تهران،با ارائه چندین مقاله علمی و آخرین دستاوردهای خود، حضور داشت.

اخبار و رویداد ها