گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 12 مرداد 1396 تعداد بازدید:

ساخت «پیچ‌های ارتوپدی قابل جذب» توسط محققان جهاد دانشگاهی

اشتراک گذاری

پژوهشگران گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی موفق به ساخت نمونه‌های تحقیقاتی "پیچ‌های ارتوپدی قابل جذب برای بازسازی تاندون زانو" برای اولین بار در کشور شدند.

مهندس علیرضا صادقی اول شهر، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انجام پروژه "پیچ‌های ارتوپدی قابل جذب برای بازسازی تاندون زانو" در گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اظهار کرد: پیچ‌های ارتوپدی معمولا از جنس فلزی هستند، بنابراین مشکلاتی را هنگام استفاده در بدن به دنبال دارند، نظیر دائمی بودن و نیاز به عمل جراحی مجدد برای حذف از بدن. پیچ‌های پلیمری تداخلی قابل جذب جدیدترین نوع پیچ‌هایی است که برای عمل‌های جراحی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد که هدف از این پیچ‌ها پیوند بافت نرم با بافت سخت است و معمولا برای اتصال تاندون پاره شده به استخوان استفاده می‌شود. 

وی افزود: امروزه رویکرد و تمایل متخصصین ارتوپدی عمدتا جایگزینی این نوع پیچ به جای انواع فلزی است؛ چرا که دارای مزایای متعددی از جمله عدم ایجاد تداخل در تصویربرداری‌های بعد از عمل، عدم ایجاد پدیده سپر تنش و گشادی سوراخ مربوطه جهت استقرار پیچ، عدم نیاز به عمل جراحی مجدد، قابل جذب بودن، زیست سازگاری و ... است. 

عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: برای تولید این پیچ‌ها نیاز به دستگاه قالب‌گیری تزریقی میکرونی است که با توجه به امکانات محدود در داخل کشور، این دستگاه در مقیاس آزمایشگاهی در گروه پژوهشی مواد ساخته شد.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اضافه کرد: در این پروژه برای اولین بار در ایران نمونه‌های تحقیقاتی اولیه این پیچ‌ها را از جنس پلیمر زیست تخریب پذیر و هیدروکسی آپاتیت تولید کرده‌ایم که نتایج آزمایشگاهی مطلوبی را به همراه داشته است. درحال حاضر نمونه اولیه و آزمایشگاهی این پیچ تولید شده و تست‌های آزمایشگاهی را طی کرده است و به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت‌ها هستیم.

اخبار و رویداد ها