گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

شنبه ، 04 شهريور 1396 تعداد بازدید:

پیشنهاد راه‌اندازی «مرکز ملی نیازسنجی» برای پژوهشگران کشور

اشتراک گذاری

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد
پیشنهاد راه اندازی "مرکز ملی نیازسنجی" برای پژوهشگران کشور
عضو گروه پژوهشی مواد جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: شناسایی نیازها در کشور برای پژوهشگران امری دشوار است، لذا پیشنهاد می‌شود یک مرکز پژوهشی با عنوان "مرکز ملی نیاز سنجی" ، به صورت یک نهاد بین سازمانی در کشور راه اندازی شود.
 دکتر میثم مهدوی شهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: نياز، مفهومی تک بعدی نیست و درك کامل آن با کلی نگری میسر است. برای دستیابی به این جامعنگری، نیازمند اطلاعات جامع، تحلیل مناسب و سیستماتیک و همچنین نیروی انسانی آموزش دیده در این زمینه هستیم. عموما درک انسان از نیاز با عنوان "نيازهای احساس شده" همراه است، در صورتی که نیاز اقسام متفاوتی دارد و لزوما احساس نیاز به شناسایی آن کمک نخواهد کرد. 
وی ادامه داد: نيازهای هنجاری، نيازهای مقايسه‌ای و نيازهای پيش بينی شده از جمله دیگر این نیازها هستند که شناسایی آن پیچیده و نیازمند پژوهش در سطوح مختلف است. از این رو راه اندازی یک مرکز پژوهشی با عنوان "مرکز ملی نیاز سنجی" و به صورت یک نهاد بین سازمانی به دستیابی به این رویکرد کمک قابل توجهی خواهد نمود.
عضو گروه پژوهشی مواد جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: این مرکز می تواند با بهره گیری از کارشناسان آمار، آینده پژوهی، جامعه شناسی، روان شناسی در ارتباط تنگاتنگ با کارشناسان حوزه‌های تخصصی نظیر بهداشت، فنی و مهندسی در سه سطح  جامعه (مگا)، سازمان (ماکرو) و تیم یا شخص (میکرو) به رصد نیازها و پژوهش بپردازد.
مهدوی شهری اضافه کرد: این نهاد به صورت مستقل در سطح جامعه و صنعت و یا ضمن ارتباط تنگاتنگ با دیگر ارگان های دولتی و غیر دولتی بزرگ و کوچک به رصد نیازهای آنان پرداخته و خروجی‌های پژوهشی تولید خواهد نمود که مورد استفاده سیاست گذاران، مدیران، سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی در واقع پاسخ روشمند و سیستماتیک به نیازهای یک جامعه است، عنوان کرد: هر چه پاسخ گویی به نیازها به صورت کیفی و کمی بیشتر باشد، می توان نتیجه گرفت توسعه بیشتری صورت گرفته است. 
عضو گروه پژوهشی مواد جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به کشورهای توسعه یافته ای نظیر هلند و دانمارک، خاطرنشان کرد:این کشورها با شناسایی دقیق نیازها و پتانسیل‌های جغرافیایی و طبیعی خود هم اکنون بخش عظیمی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاری و توسعه برروی توربین‌های بادی تامین می‌کنند که وجود نظام یکپارچه جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری بر اساس نیازسنجی روشمند از جمله عوامل کلیدی در نیل به توسعه یافتگی آنان بوده است.

اخبار و رویداد ها