گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 25 تير 1396 تعداد بازدید:2307

نانو مواد

اشتراک گذاری

طبق آمارهای بین‌المللی قرن بیست ویکم، قرن فناوری نانو به شمار می رود. نانو یک مقیاس اندازه گیری طول است که معادل9- 10 متر  است. در مقیاس نانو تقریبا تمامی خواص مواد شامل خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی باخواص ماده اصلی متفاوت است و در نتیجه منجر به  استفاده از آن‌ها در برخی کاربردهای جدید در صنایع وابسته شده است.

زمینه تخصصی این گروه تحقیق و توسعه در ساخت و معرفی مواد جدیدی دارای تکنولوژی نانو و همچنین روش‌های نوین در ساخت این مواد است.

به‌طور کلی محورهای اساسی در گروه پژوهشی نانومواد عبارتند از:

 

-               بررسی روش‌های ساخت و سنتز انواع پودرها و الیاف نانو

-               تحقیقات کاربردی نانومواد در حوزه صنعت پزشکی

-               بررسی روش‌های ساخت انواع نانوکامپوزیت

-              آلیاژسازی مکانیکی (آسیاب مکانیکی) انواع پودرهای نانو

  •  
  •  
  •