گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 25 تير 1396 تعداد بازدید:843

تماس با ما

اشتراک گذاری

پل ارتباطی ما با شما:

آدرس: مشهد میدان آزادی -پردیس دانشگاه - سه راه علوم تربیتی- گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی مهندسی جهاد دانشگاهی 

تلفن: (51) 38799215

فکس: (51) 38799215

ایمیل: info@jdma.ir

       Materials@jdm.ac.ir