گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 21 مهر 1401 تعداد بازدید:

بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس جهاد دانشگاهی کشور، چهارشنبه 20 مهر 1401، ضمن بازدید از دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری، صنایع‌غذایی، فنی‌ومهندسی، علوم‌پزشکی، فرهنگی و هنری و زیارت و گردشگری، با فناوران و پژوهشگران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد. 

اخبار و رویداد ها