گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 17 مهر 1401 تعداد بازدید:

بازدید دکتر مسعود حبیبی، رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی واحد تهران ازطرح کسب دانش فنی زخم پوش فومی در جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

جناب آقای دکتر مسعود حبیبی، رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی واحد تهران از طرح کسب دانش فنی زخم‌ پوش فومی بازدید و با نتایج این طرح آشنا شدند. این طرح در گروه پژوهشی مواد نوین سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به سرپرستی جناب آقای مهندس صادقی انجام شده است. 

 

اخبار و رویداد ها