گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

جمعه ، 07 بهمن 1401 تعداد بازدید:

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از محصولات گروه پژوهشی مواد نوین سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با محصولات مرتبط با حوزه سلامت گروه پژوهشی مواد نوین این سازمان نیز آشنا شدند. 

اخبار و رویداد ها