گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 15 مرداد 1402 تعداد بازدید:

برگزاری دوره آموزش اصول ایمنی و آتش‌نشانی

اشتراک گذاری

 با هدف آشنایی و ایجاد آمادگی برای همکاران مجتمع فنی مهندسی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دوره آموزش اصول ایمنی و آتش‌نشانی با همکاری سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد در تاریخ 1402/05/15 به مدت 6 ساعت برگزار گردید. در این دوره، ضمن آشنایی با اصول ایمنی، حریق و راه‌های اتفاء آن و ... کار با کپسول‌های آتش‌نشانی موجود در کارگاه به پرسنل آموزش داده شد. 

اخبار و رویداد ها