گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 25 تير 1396 تعداد بازدید:2384

مشاوره صنعتی

اشتراک گذاری

  • خدمات مشاوره جهت راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان
  • نیاز سنجی صنعتی و کمک به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
  • فروش دانش فنی محصولات موجود جهت راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان
  • ارائه مشاوره صنعتی در کلیه حوزه‌های مهندسی مواد و مکانیک
  • ارتباط صنعت و دانشگاه
  • ارائه مشاوره جهت همکاری‌های بین المللی

اخبار و رویداد ها