گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1398 تعداد بازدید:

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، زیر مجموعه های فعال جهاددانشگاهی در حوزه صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شامل سازمان های شریف، تهران، خوزستان، یزد، مشهد و واحدها ی خواجه نصیرالدین طوسی ، علم و صنعت و پژوهشکده های شیمی، علوم پایه کاربردی توانمندی خود در زمینه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را در معرض نمایش قرار داده اند.

اخبار و رویداد ها