گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

دوشنبه ، 03 آذر 1399 تعداد بازدید:

بازدید ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از مجتمع فنی و مهندسی

اشتراک گذاری

ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، جناب آقای دکتر شمسیان به همراه معاونین سازمان ضمن بازدید از بخش­های مختلف مجتمع فنی و مهندسی، در جریان روند انجام فعالیت­ها و خدمات مختلف و همچنین طرح­های پژوهشی جاری این مجتمع قرار گرفتند. در ادامه نشست صمیمی میان کارکنان این مجتمع و ریاست سازمان برگزار شد. در این نشست ابتدا اعضا به معرفی مختصر خود و فعالیت­شان در مجتمع پرداختند و سپس پیشنهادات خود را در جهت ارتقا مجموعه ارائه دادند. جناب آقای دکتر شمسیان نیز ضمن تشکر و قدردانی از اعضا این مجتمع، مجموعه گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی را یکی از واحد­های بسیار خوب و رو به رشد سازمان معرفی کردند که توانسته است در شرایط رکود فعلی و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، فعالیت­های خود را به نحو مطلوبی ادامه و گسترش دهد.

اخبار و رویداد ها