گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 05 خرداد 1400 تعداد بازدید:

برگزاری دوره نظام آراستگی محیط کار

اشتراک گذاری

در راستای ایجاد بهره‌وری بیشتر در مجتمع، دوره نظام آراستگی محیط کار برای کارکنان گروه پژوهشی مواد و مجتمع خدمات فنی و مهندسی برگزار گردید. در این دوره 6 ساعته ضمن تشریح مبانی و اصول نظام آراستگی محیط کار، نحوه و اهمیت اجرا نظام آراستگی در مجتمع ارائه شد.

اخبار و رویداد ها