گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 10 آذر 1401 تعداد بازدید:

نشست رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی

اشتراک گذاری

 

نشست صمیمانه ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا بیدخوری، با همکاران گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی مهندسی برگزار گردید.

در این نشست که معاونین محترم پژوهشی، پشتیبانی و آموزشی سازمان به همراه همکارانی از ستاد معاونت‌های پشتیبانی و پژوهشی نیز حضور داشتند، حاضرین پیشنهادات و نظرات خود را به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات و فعتالیت‌های گروه و مرکز خدمات تخصصی ارائه دادند. در ادامه جناب آقای دکتر بیدخوری، دکتر خلیلی‌فر، دکتر امینی و دکتر گلستانی‌پور ضمن قدردانی از زحمات همکاران گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی مهندسی در پاسخ به نظرات اعضا مطالبی را بیان نمودند.

اخبار و رویداد ها