گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 05 مهر 1396 تعداد بازدید:

مقالات ارائه شده در همایش های علمی

اشتراک گذاری

1) برزگر، فائزه و مولودی، احمد و انوری زارچ، رضا، 1398، بررسی رفتار جذب بازدارنده مرکاپتوپریدین بر روی سطح فلز جوش و فلز پایه  فولاد ساده کربنی در محیط اسید سولفوریک، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران،تهران.

 2) جعفری اسفاد، منصوره و مولودی، احمد، 1398، بررسی اثر نوع جریان و محلول الکترولیت برساختار و خواص مکانیکی فوم سلول باز نیکلی تولید شده به روش رسوب الکتروشیمیایی،هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران،تهران.

 3) ذوالفقاری، رسول و برزگر، فائزه و ظهوروحیدکریمی، ابراهیم و مولودی، احمد، 1398، بررسی تاثیر نوع جریان و مقدار نانوذرات بر ضخامت جداره های فوم کامپوزیتی Ni/SiC تولید شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی،هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران،تهران.

4) مولودی، احمد و مزینانی، سیدمهرداد، 1398، شبیه سازی رفتار سیال عبوری در کلوژر رگلاتورهای اکسیال تقلیل فشار گاز مجهز به صداگیر فوم فلزی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت، تهران.

5) صالحی، اکرم و مولودی، احمد و امینی مشهدی، حسین و برزگر، فائزه، 1399، ساخت و بررسی ایمپلنت Ti6AL4V متخلل تولید شده به روش پرینتر سه بعدی جهت کاربردهای پزشکی، نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، تهران.

6) برزگر، فائزه و کامل بزاز، سیده عسل و مولودی، احمد و ظهور وحید کریمی، ابراهیم، 1399، بررسی تاثیر غلظت یون کلراید بر خواص مکانیکی فوم نیکلی سلول باز تولید شده به روش رسوب الکتروشیمیایی، نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، تهران.

اخبار و رویداد ها